Pedagogika: ścieżka specjalizacyjna: Doradca zawodowy i personalny


Szukasz planu zajęć? Kliknij tutaj!

Świętokrzyska Szkoła Wyższa w Kielcach proponuje zdobycie atrakcyjnego zawodu kształcąc studentów na kierunku PEDAGOGIKA : ścieżka specjalizacyjna - DORADCA ZAWODOWY I PERSONALNY (coach).

Studia odbywają się w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym, trwają 3 lata (6 semestrów) i kończą się obroną pracy dyplomowej. Absolwent uzyskuje tytuł - licencjat.

 

 

 


Świętokrzyska Szkoła Wyższa posiada akredytację Państwowej Komisji Akredytacyjnej.

Dla wzmocnienia pozycji absolwentów pedagogiki na rynku pracy, w tym roku prowadzimy nabór na kierunku PEDAGOGIKA ze ścieżką specjalizacyjną:DORADCZA ZAWODOWY .


Absolwenci kierunku tego kierunku uzyskają kompetencje niezbędne do pracy jako doradcy zawodowi.

Ta ścieżka specjalizacyjna została opracowana ze względu na rosnące zapotrzebowanie na doradców zawodowych w różnych iinstytucjach publicznych i prywatnych.

W planie studiów oprócz bloku przedmiotów z grupy treści podstawowych znajdą się m.in. takie bloki tematyczne jak: współczesne koncepcje kształcenia i wychowania, a także wiedzy z zakresu doradztwa zawodowego, podstaw zagadnień prawnych,  zgodnie z rozporządzeniem MNiSW.

 

W trakcie studiów na naszej Uczelni studenci mają możliwość ukończenia szeregu kursów (język migowy, komunikacja interpersonlna, negocjacje), niektóre z nich są zaliczone do punktacji ETCS.

 

Po uzyskaniu tytułu: licencjat możliwa jest dalsza ścieżka edukacyjna na studiach podyplomowych, które zwiększą konkurencyjność na rynku pracy (np. trenet coachingu).

 

Czym zajmuje się doradca zawodowy?

Doradca zawodowy realizuje zadania w zakresie poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej. Do jego zadań należy udzielanie pomocy młodzieży i osobom dorosłym w wyborze zawodu, kierunku kształcenia (w zakresie wyboru studiów, szkoleń, studiów podyplomowych, kursów itd.), a takze przy zmianie zawodu, wybraniu drugiego kierunku studiów, samozatrudnieniu itdZjazdy na studiach niestacjonarnych odbywają się co dwa tygodnie (piątek od godziny 15.00, sobota, niedziela).
 
Absolwenci ŚSW mogą kontynuować naukę na wszystkich uczelniach w kraju, prowadzących studia II stopnia.

Uczelnia wpisana jest do rejestru Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nr 272

&


Pedagogika

Praca Socjalna

OSWIATA Studia Podyplomowe

BIZNES Studia Podyplomowe

ZDROWIE Studia Podyplomowe

Œwiętokrzyska Szkoła Wyższa, ul. Mielczarskiego 51, 25-709 | tel. 41 362 30 18 | e-mail: swietokrzyska.szkola.wyzsza@wp.pl

© SSW Kielce 2019 - Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie oraz rozpowszechnianie materiałów zawartych na niniejszej stronie jest zabronione!
code by: codeplex.pl - polityka bezpieczenstwa i cookies