STUDIA PODYPLOMOWE w zakresie EKOLOGIA ŻYWIENIA

Ekologia żywienia* - studia podyplomowe


Studia adresowane s± do absolwentów szkół wyższych (I-go i II-go stopnia), nauczycieli szkół średnich i gimnazjalnych, profesionalnych terapeutów (dietetyków, rehabilitantów, pielęgniarek) i innych osób zainteresowanych edukacj± zdrowotn±.


I


Pocz±tek zajęć – nabór trwa
Miejsce zajęć – ¦więtokrzyska ¦zkoła Wyższa w Kielcach, ul. Mielczarskiego 51
Koszt uczestnictwa: 2000-2500 zł (w zależności od liczby uczestników; płatne w 10 ratach)
Liczba miejsc: 30
Kierownik studiów: dr A. Szczurkowski

Zajęcia odbywać się będ± w formie ćwiczeń i wykładów w terminach uzgodnionych ze słuchaczami.

II


Program obejmuje 320 godzin m.in. Z takich dyscyplin jak: promocja zdrowia, biologiczne i psychologiczne aspekty zdrowia, zasady racjonalnego żywienia w różnych okresach życia i chorobie, medycyna naturalna w służbie człowiekowi, przykłady najpospolitszych kuchni na świecie-zdrowych i zrównoważonych, produkcja żywności i zwi±zane z ni± zagrożenia, wybrane zagadnienia z inżynioerii genetycznej i toksykologii, form pomocy dla osób eksperymentuj±cy i uzależnionych. Program obejmuje także zagadnienia dotycz±ce używania substancji psychoaktywnych i ochrony środowiska.

III


Dokumenty (odpis dyplomu szkoły wyższej, kwestionariusz osobowy) należy składać w dziekanacie ¦SW w Kielcach w każdy dzień od godz. 8.00-16.00tel. 041-362-30-18; tel.

&


Praca Socjalna

OSWIATA Studia Podyplomowe

BIZNES Studia Podyplomowe

ZDROWIE Studia Podyplomowe

Œwiętokrzyska Szkoła Wyższa, ul. Mielczarskiego 51, 25-709 | tel. 41 362 30 18 | e-mail: swietokrzyska.szkola.wyzsza@wp.pl

© SSW Kielce 2019 - Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie oraz rozpowszechnianie materiałów zawartych na niniejszej stronie jest zabronione!
code by: codeplex.pl - polityka bezpieczenstwa i cookies