Warsztat pracy kuratora społecznego


NABÓR TRWA!

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: lipiec 2019 roku

 

Zapraszamy!


KURS: WARSZTAT PRACY KURATORA SPOŁECZNEGO

Uczestnictwo w kursie odbywa się na podstawie zgłoszenia osoby zainteresowanej i uiszczenia przez ni± opłaty min 50 zł, jako pierwszej raty całości, wynosz±cej 200 zł

 

Uczestnik ma obowi±zek złożyć następuj±ce dokumenty:
1. kwestionariusz osobowy
2. odpis świadectwa dojrzałości
3. potwierdzenie dokonania pierwszej raty w wysokości nim 50 zł
4. kserokopię dowodu osobistego

Kurs będzie prowadzony przez profesjonaln± kadrę w tym Kuratora Okręgowego.

Program zajęć zatwierdzony jest przez Prezesa S±du Okręgowego.

&


Praca Socjalna

OSWIATA Studia Podyplomowe

BIZNES Studia Podyplomowe

ZDROWIE Studia Podyplomowe

Kursy

Œwiętokrzyska Szkoła Wyższa, ul. Mielczarskiego 51, 25-709 | tel. 41 362 30 18 | e-mail: swietokrzyska.szkola.wyzsza@wp.pl

© SSW Kielce 2019 - Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie oraz rozpowszechnianie materiałów zawartych na niniejszej stronie jest zabronione!
code by: codeplex.pl - polityka bezpieczenstwa i cookies