Asystent osoby starszej i niepełnosprawnej w różnym wieku

Asystent osoby starszej* - studia podyplomowe


Nabór na kierunku:

ASYSTENT OSOBY STARSZEJ I NIEPEŁNOSPRAWNEJ

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: paĽdziernik 2020


¦więtokrzyska Szkoła Wyższa w Kielcach uruchamia i zaprasza na studia podyplomowe

(zgodnie ze standardami Unii Europejskiej i zwiększaj±cym się zapotrzebowaniem na rynku pracy)

w zakresie ASYSTENT OSOBY STARSZEJ I NIEPEŁNOSPRAWNEJ w roku akademickim 2020/2021

 

Studia adresowane s± do absolwentów studiów wyższych.
Zapewniamy wysoki poziom kształcenia.
Kadra z wysokim dorobkiem naukowym i praktycznym.
Proponujemy ciekaw± formę zajęć oraz mił± atmosferę.

Cel studiów: teoretyczne i praktyczne przygotowanie do pełnienia funkcji asystenta osoby starszej i niepełnosprawnej w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej (domach pomocy społecznej, środowiskowych domach samopomocy, klubach seniora, ośrodkach wsparcia dziennego dla osób starszych i niepełnosprawnych) oraz w organizacjach pozarz±dowych prowadz±cych działalność dotycz±c± opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi.

Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych
potwierdzaj±ce nabycie kwalifikacji

Rozpoczęcie zajęć: NABÓR TRWA

Czas trwania: 2 semestry – 280 godzin

Program obejmuje:

  1. Wybrane zagadnienia nauk społecznych
  2. Edukacja zdrowotna i opieka
  3. Metody terapii i aktywizacji
  4. Umiejętności wspomagaj±ce działalność opiekuna
  5. Praktyczna nauka zawodu
  6. Wprowadzenie w problematykę kwestii starości
  7. Wprowadzenie w problematykę niepełnosprawności


Czesne: wpisowe – 85 zł (płatne w chwili składania dokumentów)
czesne – 2000 zł (płatne jednorazowo lub w ratach )

Dokumenty: odpis dyplomu, kwestionariusz osobowy,  należy składać w Dziekanacie ¦SW

Świętokrzyska Szkoła Wyższa

Dziekanat dla kandydatów na studia:

ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 53, 25-408 Kielce

dyżury dziekanatu w okresie pracy zdalnej:

wtorek-sobota: 09.00-13.00

w pozostałych dniach tygodnia prosimy o kontakt telefoniczny:
tel.: 503 187 000


&


Praca Socjalna

OSWIATA Studia Podyplomowe

BIZNES Studia Podyplomowe

ZDROWIE Studia Podyplomowe

Œwiętokrzyska Szkoła Wyższa, ul. Mielczarskiego 51, 25-709 | tel. 41 362 30 18 | e-mail: swietokrzyska.szkola.wyzsza@wp.pl

© SSW Kielce 2019 - Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie oraz rozpowszechnianie materiałów zawartych na niniejszej stronie jest zabronione!
code by: codeplex.pl - polityka bezpieczenstwa i cookies