Organizacja i zarz±dzanie w pomocy społecznej

Organizacja i zarz±dzanie* - studia podyplomowePocz±tek zajęć: NABÓR na  edycję w roku akademickim 2019/20.


Zapewniamy wysoki poziom kształcenia.

Kadra z doświadczeniem. Zajęcia realizuj± pracownicy naukowi prowadz±cy wykłady w całym kraju.

Proponujemy ciekaw± formę zajęć oraz mił± atmosferę.

Koszt uczestnictwa: 2000 zł + 50 zł opłata rekrutacyjna.Dla absolwentów naszej uczelni jest 25% zniżki opłaty za studia. Pierwsz± ratę 500 zł + opłatę rekrutacyjn± należy wpłacić na konto uczelni lub w kasie uczelni najpóĽniej 14.10.2019 r.Pozostała suma jest rozłożona na dogodne dla słuchaczy raty. Harmonogram rat zawarty jest w umowie. 
Ilość miejsc: 50
Studia przeznaczone s± dla absolwentów studiów wyższych. Studia s± studiami dokształcaj±cymi.
Zajęcia odbywać się będ± w formie ćwiczeń i wykładów.
Program obejmuje 280 godzin.
Planuje się intensywn± realizację zajęć.
Organizacja: 16 zjazdów sobotnio-niedzielnych
Dokumenty: odpis dyplomu, kwestionariusz osobowy, ksero dowodu osobistego należy składać w Dziekanacie ¦SW od poniedziałku do soboty w godzinach 8 do 16.
Czesne można wpłacać jednorazowo lub w  ratach.

&


Praca Socjalna

OSWIATA Studia Podyplomowe

BIZNES Studia Podyplomowe

ZDROWIE Studia Podyplomowe

Œwiętokrzyska Szkoła Wyższa, ul. Mielczarskiego 51, 25-709 | tel. 41 362 30 18 | e-mail: swietokrzyska.szkola.wyzsza@wp.pl

© SSW Kielce 2019 - Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie oraz rozpowszechnianie materiałów zawartych na niniejszej stronie jest zabronione!
code by: codeplex.pl - polityka bezpieczenstwa i cookies