Pierwsza pomoc przedmedyczna


Cel kursu: przekazanie niezbędnej wiedzy teoretycznej i praktycznej dotycz±cej udzielania pierwszej pomocy dla pracowników zakładów pracy, instytucji oświatowo-wychowawczych zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy.


Czas trwania: 15 godzin
Wielkość grupy: do 15 osób
Miejsce kursu: ¦WIĘTOKRZYSKA SZKOŁA WYŻSZA
WYDZIAŁ OCHRONY ZDROWIA
25-709 KIELCE ul. Mielczarskiego 51
Kontakt: e – mail swietokrzyska.szkola.wyzsza@wp.pl
tel. – 41 362 30 18, 503 187 000
Koszt kursu: 120 zł
Kurs kończy się zaliczeniem i wydaniem dyplomu (zaświadczenia) udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej przez ¦więtokrzysk± Szkołę Wyższ± ‒ Wydział Ochrony Zdrowia.

&


Praca Socjalna

OSWIATA Studia Podyplomowe

BIZNES Studia Podyplomowe

ZDROWIE Studia Podyplomowe

Kursy

Œwiętokrzyska Szkoła Wyższa, ul. Mielczarskiego 51, 25-709 | tel. 41 362 30 18 | e-mail: swietokrzyska.szkola.wyzsza@wp.pl

© SSW Kielce 2019 - Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie oraz rozpowszechnianie materiałów zawartych na niniejszej stronie jest zabronione!
code by: codeplex.pl - polityka bezpieczenstwa i cookies