Profilaktyka raka piersi i fizjoteriapia po mastektomii


Cel kursu: przekazanie niezbędnej wiedzy teoretycznej i praktycznej w zakresie profilaktyki, wczesnego wykrywania (samokontrola, techniki, metody badań) raka piersi u kobiet oraz zasady postępowania (zalecenia praktyczne dla pacjentek po leczeniu chirurgicznym – wskazania i przeciwwskazania), formy usprawniania kobiet po mastektomii.


Czas trwania: 35 godzin
Wielkość grupy: do 30 osób

Miejsce kursu: ¦WIĘTOKRZYSKA SZKOŁA WYŻSZA
WYDZIAŁ OCHRONY ZDROWIA
25-709 KIELCE ul. Mielczarskiego 51

Kontakt: e – mail: swietokrzyska.szkola.wyzsza@wp.pl
tel. – 41 362 30 18, 503 187 000
Koszt kursu: 260 zł ( wpisowe 50 zł + czesne 210 zł)
Kurs kończy się zaliczeniem i wydaniem dyplomu (zaświadczenia) uprawniaj±cego do opieki i usprawniania pacjentek po mastektomii przez ¦więtokrzysk± Szkołę Wyższ± ‒ Wydział Ochrony Zdrowia.

Kurs przeznaczony jest dla absolwentów kierunku wf, fizjoterapia, pielęgniarek/pielęgniarzy, położnych, pedagogów.

&


Praca Socjalna

OSWIATA Studia Podyplomowe

BIZNES Studia Podyplomowe

ZDROWIE Studia Podyplomowe

Kursy

Œwiętokrzyska Szkoła Wyższa, ul. Mielczarskiego 51, 25-709 | tel. 41 362 30 18 | e-mail: swietokrzyska.szkola.wyzsza@wp.pl

© SSW Kielce 2019 - Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie oraz rozpowszechnianie materiałów zawartych na niniejszej stronie jest zabronione!
code by: codeplex.pl - polityka bezpieczenstwa i cookies