Detektyw - kurs podstawowy


  1. Pocz±tek zajęć: nabór trwa
  2. Miejsce zajęć: ¦więtokrzyska Szkoła Wyższa w Kielcach ul. Mielczarskiego 51
  3. Koszt uczestnictwa: Kurs podstawowy ok. 1200zł
  4. Liczba miejsc – 50


Kurs przeznaczony jest dla absolwentów szkół średnich
Zajęcia odbywać się będ± w formie wykładów w terminach uzgodnionych ze słuchaczami.
Program kursu obejmuje około 150godzin m.in. z takich przedmiotów jak: zasady wykonywania usług detektywistycznych, elementy prawa karnego, karnego procesowego, cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, elementy kryminalistyki, kryminologii, wiktymologii, psychologii sadowej, prawne podstawy niektórych organów Państwa, ochrona danych osobowych i informacji niejawnych.

Kurs przygotowuje do egzaminu na licencję detektywa

(Rozporz±dzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 listopada 2002r. w sprawie egzaminów dla osób ubiegaj±cych się o wydanie licencji detektywa: Ustawa z dnia 6 lipca 2001r. o usługach detektywistycznych)
Planuje się intensywn± realizację zajęć.
Dokumenty ( odpis świadectwa ukończenia szkoły średniej, kwestionariusz osobowy, ) należy składać w dziekanacie ¦SW.
Informacji udziela: dziekanat ¦więtokrzyskiej Szkoły Wyższej w Kielcach
w każdy dzień od godz. 8,00 – 16,00
tel. 041 362 30 18

&


Praca Socjalna

OSWIATA Studia Podyplomowe

BIZNES Studia Podyplomowe

ZDROWIE Studia Podyplomowe

Kursy

Œwiętokrzyska Szkoła Wyższa, ul. Mielczarskiego 51, 25-709 | tel. 41 362 30 18 | e-mail: swietokrzyska.szkola.wyzsza@wp.pl

© SSW Kielce 2019 - Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie oraz rozpowszechnianie materiałów zawartych na niniejszej stronie jest zabronione!
code by: codeplex.pl - polityka bezpieczenstwa i cookies