Opieka nad osobami chorymi na stwardnienie rozsiane - SM


Cel kursu: przekazanie niezbędnej wiedzy teoretycznej i praktycznej potrzebnej do wykonywania zawodu opiekuna osoby chorej na SM. Zdobycie przez słuchaczy umiejętności wykonywania podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych.


Czas trwania: 30 godzin
Wielkość grupy: do 15 osób
Miejsce kursu: ¦WIĘTOKRZYSKA SZKOŁA WYŻSZA
WYDZIAŁ OCHRONY ZDROWIA
25-709 KIELCE ul. Mielczarskiego 51
Kontakt: e – mail swietokrzyska.szkola.wyzsza@wp.pl
tel. – 041 3623018
Koszt kursu: 300 zł
Kurs kończy się zaliczeniem i wydaniem dyplomu (zaświadczenia) przez ¦więtokrzysk± Szkołę Wyższ± ‒ Wydział Ochrony Zdrowia.
Kurs przeznaczony jest dla członków rodzin osób niepełnosprawnych, pielęgniarek/pielęgniarzy, pracowników socjalnych, pracowników opieki społecznej, domów spokojnej starości.

&


Praca Socjalna

OSWIATA Studia Podyplomowe

BIZNES Studia Podyplomowe

ZDROWIE Studia Podyplomowe

Kursy

Œwiętokrzyska Szkoła Wyższa, ul. Mielczarskiego 51, 25-709 | tel. 41 362 30 18 | e-mail: swietokrzyska.szkola.wyzsza@wp.pl

© SSW Kielce 2019 - Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie oraz rozpowszechnianie materiałów zawartych na niniejszej stronie jest zabronione!
code by: codeplex.pl - polityka bezpieczenstwa i cookies