Resocjalizacja z socjoterapią


UWAGA!

NABÓR NA ROK AKADEMICKI 2020/2021- są jeszcze wolne miejsca !

ROZPOCZĘCIE ZAJĘĆ-  wrzesień 2020 r. 

Siedziba szkoły: ul.Jana Nowaka-Jeziorańskiego 53 (dotychczasowa ul. Mielczarskiego 51).Serdecznie zapraszamy

 


Dokładny plan zajęć znajduje się na naszej stronie w zakładce plany studiów resocjalizacja z socjoterapią.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do składania dokumentów drogą elektroniczną lub osobiście w dziekanacie. Przed rozpoczęciem zajęć na konto lub w kasie uczelni w pierwszym dniu zajęć należy dokonać wpłaty pierwszej raty w wysokości 500 zł i opłaty rekrutacyjnej 85 zł

 

Cel studiów: to przygotowanie merytoryczne i pragmatyczne słuchaczy do pracy resocjalizacyjnej i socjoterapeutycznej z dziećmi i młodzieżą niedostosowaną społecznie

 

Studia adresowane są do osób posiadających kwalifikacje pedagogiczne (jeżeli jeszcze nie posiadasz, zapytaj w dziekanacie).

 

Absolwenci uzyskują kwalifikacje

w zakresie resocjalizacji i socjoterapii do pracy w szkołach, placówkach resocjalizacyjnych, opiekuńczo-wychowawczych, terapeutycznych, penitencjarnych, ośrodkach specjalistycznych.W trakcie studiów realizowane są przedmioty między innymi takie jak: elementy psychologii klinicznej i psychopatologii, patologie społeczne, resocjalizacja w środowisku otwartym, metodyka pracy socjoterapeutycznej, trening umiejętności negocjacyjnych i in.

Każdy słuchacz po ukończeniu studiów podyplomowych otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych z wyszczególnionymi przedmiotami , liczbą zrealizowanych godzin oraz liczbą punktów ECTS 60, zgodnie z PRK.

 

Dlaczego warto u nas studiować?

 

  • Spotkania z przedstawicielami instytucji wspierających oddziaływania resocjalizacyjno-socjoterapeutyczne.
  • Wykorzystywanie nowoczesnych narzędzi dydaktycznych oraz metod aktywizujących, służących praktycznemu przygotowaniu w pracy resocjalizacyjno-socjoterapeutycznej.
  • Zapewniamy konsultacje indywidualne dotyczące konkretnych problemów - uczestnicy mają możliwość kontaktu bezpośredniego lub mailowego z prowadzącym, z którym mogą przedyskutować konkretne problemy, z jakimi się borykają w pracy zawodowej.
  • Dajemy możliwość odbycia praktyk w placówkach resocjalizacyjno-socjoterapeutycznych.Kadra: Zapewniamy wysoki poziom kształcenia

Czas trwania: dwa semestry: 400 godzin w tym 120 godzin praktyki

Liczba miejsc: 30 osób – (ograniczona liczba miejsc)
Koszt studiów: 2700 płatne w ratach + 85 zł opłata rekrutacyjna. I ratę 500 zł + 85 zł opłatę rekrutacyjną należy wpłacić na konto lub w kasie uczelni przed I-szym zjazdem.

Rekrutacja: Świętokrzyska Szkoła Wyższa,
Kielce ul. Mielczarskiego 51
Dziekanat jest czynny od wtorku do soboty w godz. od 9-15. w piątek do godziny 17 w okresie od 1.10 -30.06 danego roku, w okresie wakacji od poniedziałku do piątku w godz. od 9-15..; tel. 41 3623018, 

Wymagane dokumenty: kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,  wypełniony kwestionariusz osobowy

&


Pedagogika

Praca Socjalna

OSWIATA Studia Podyplomowe

BIZNES Studia Podyplomowe

ZDROWIE Studia Podyplomowe

Œwiętokrzyska Szkoła Wyższa, ul. Mielczarskiego 51, 25-709 | tel. 41 362 30 18 | e-mail: swietokrzyska.szkola.wyzsza@wp.pl

© SSW Kielce 2019 - Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie oraz rozpowszechnianie materiałów zawartych na niniejszej stronie jest zabronione!
code by: codeplex.pl - polityka bezpieczenstwa i cookies