Socjoterapia

Socjoterapia* - studia podyplomowe


NABÓR TRWA na rok akademicki 2018/2019

ADRESACI: studia przeznaczone s± dla absolwentów studiów wyższych kierunków: pedagogicznych, psychologicznych, socjologicznych, nauczycielskich. W uzasadnionych przypadkach mog± być także przyjmowani absolwenci innych kierunków studiów, jeżeli posiadaj± dodatkowe kwalifikacje pedagogiczne (studia podyplomowe, kursy kwalifikacyjne)


Czas trwania studiów: dwa semestry, 335godzin dydaktycznych + 30 godzin praktyk

Koszt: 3000zł płatne w 10 ratach po 300zł. Opłata rekrutacyja 85 zł jednorazowo.

Wymagane dokumenty: dyplom ukończenia studiów wyższych, ksero dowodu osobistego, kwestionariusz osobowy

Organizacja zajęć: zjazdy sobotnio- niedzielne (co dwa tygodnie)

Termin rozpoczęcia zajęć: zostanie podany po zrekrutowaniu odpowiedniej liczby słuchaczy

W trakcie studiów będ± realizowane między innymi następuj±ce przedmioty:

  • Warsztat asertywności
  • Trening psychologiczny
  • Trening umiejętności wychowawczych
  • Interwencja kryzysowa
  • Komunikacja społeczna
  • Trening umiejętności negocjacyjnych
  • Mediacje
  • Warsztat pracy socjoterapeuty
  • Warsztat kontaktu z rodzin±
  • Socjotechniki w wychowaniu resocjalizacyjnym


Rekrutacja: ¦więtokrzyska Szkoła Wyższa w Kielcach ul. Mielczarskiego 51,
tel. 41 362 30 18, tel./fax. 41 332 74 51

&


Praca Socjalna

OSWIATA Studia Podyplomowe

BIZNES Studia Podyplomowe

ZDROWIE Studia Podyplomowe

Œwiętokrzyska Szkoła Wyższa, ul. Mielczarskiego 51, 25-709 | tel. 41 362 30 18 | e-mail: swietokrzyska.szkola.wyzsza@wp.pl

© SSW Kielce 2019 - Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie oraz rozpowszechnianie materiałów zawartych na niniejszej stronie jest zabronione!
code by: codeplex.pl - polityka bezpieczenstwa i cookies