Zasady finansowania i wypłaty stypendiów dla pracowników w ramach Programu ERASMUS+ w roku 2021/2022


Zasady finansowania i wypłaty stypendiów dla pracowników i nauczycieli akademickich (STA) i (STT) w ramach Programu ERASMUS+ w roku 2021/2022


Kandydatury i wysokość stypendium są zatwierdzane przez Komisję ds. Programu ERASMUS+, w skład której wchodzą: Kanclerz, Dziekan i  Uczelniany Koordynator Erasmus+.

Około 2 tygodnie przed planowaną datą wyjazdu Nauczyciele Akademiccy/pracownicy podpisują z uczelnią macierzystą umowę stanowiącą podstawę do przekazania stypendium Erasmus+.

Sposób wypłaty stypendium jest ustalany przez strony.

Na podstawie otrzymanych środków od Narodowej Agencji Komisja ds. Programu ERASMUS+ ustala podział środków dla beneficjentów.

Główne kryteria podziału środków to:

- liczba dni                               

- stosunek liczby planowanych wyjazdów do liczby kandydatów

- szacunkowe koszty pobytu i transportu

Stypendium ma charakter dofinansowania i z definicji nie musi wystarczyć na pokrycie wszystkich kosztów. Stypendium wypłacane  jest  w formie ryczałtu zgodnie z zasadami programu Erasmus+. 

Wysokość stypendium może być różna, w zależności od kraju docelowego oraz długości pobytu.

Wysokość dofinansowania: nauczyciele/pracownicy

Kraje należące do danej grupy

<= 14 dni                             >14 dni

Grupa 1 – Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia,  Szwecja,  Wielka Brytania.

180   EUR                            126 EUR

Grupa 2 – Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy

160   EUR                           112 EUR                 

Grupa 3 –

Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, FYROM (Była Jugosłowiańska Republika Macedonii) Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia[1], Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry, Polska

140    EUR                          98 EUR

 

 

 

*W przypadku pobytów dłuższych w 15-stym i dalszym dniu pobytu wypłacona stawka dzienna wynosi 70% stawki dziennej wypłaconej na pobyt do 14-stu dni.

 

Otrzymane stypendium z budżetu Programu Erasmus+ jest przeznaczone na pokrycie dodatkowych, a nie pełnych kosztów związanych z pobytem w uczelni partnerskiej.

 

Na podstawie informacji dotyczących planowanej liczby wyjazdów oraz dostępnej kwoty do rozdysponowania uczelnia każdorazowo podejmuje decyzję dotyczącą dofinansowania kosztów podróży na podstawie zasad ryczałtu na koszty podróży Programu Erasmus +.

  

&


Pedagogika

Praca Socjalna

OSWIATA Studia Podyplomowe

BIZNES Studia Podyplomowe

ZDROWIE Studia Podyplomowe

Œwiętokrzyska Szkoła Wyższa, ul. Mielczarskiego 51, 25-709 | tel. 41 362 30 18 | e-mail: swietokrzyska.szkola.wyzsza@wp.pl

© SSW Kielce 2019 - Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie oraz rozpowszechnianie materiałów zawartych na niniejszej stronie jest zabronione!
code by: codeplex.pl - polityka bezpieczenstwa i cookies