INFORMACJA DLA STUDENTÓW ¦SW W KIELCACH O PROGRAMIE MIĘDZYNARODOWEJ WYMIANY STUDENTÓW LLP – ERASMUS


¦więtokrzyska Szkoła Wyższa posiada Europejsk± Kartę Erasmusa, dzięki czemu może wysyłać studentów na studia na jeden lub dwa semestry oraz na 3 miesięczne praktyki zagraniczne. Uczelnia wypłaca stypendia od 450-650 Euro miesięcznie każdemu naszemu studentowi, który zdecyduje się wyjechać na praktykę lub studia zagranicę.

Program Erasmus dofinansowuje wyjazdy zarówno studentów jak i kadry dydaktycznej i pracowników uczelni.

INFO: Tabela stawek na dany rok akademicki znajduje się w zasadach finansowania wyjazdów studentów (dział: dla Studentów).


Na obecnym etapie pragniemy zainteresować programem mobilności studentów wszystkich kierunków i specjalności.

W programie Erasmus Student może ubiegać się o dwa rodzaje wyjazdów:
• wyjazd na część studiów – do zagranicznej uczelni współpracuj±cej z Twoj± uczelni± macierzyst±;(czas 1 - 2 semestry). Dofinansowanie kosztów pobytu w wysokości od 500 do 600 euro za każdy miesi±c.
• wyjazd na praktykę – do zagranicznego przedsiębiorstwa lub instytucji współpracuj±cej z Twoj± uczelni±.(czas 3 - 6 miesięcy) z dofinansowaniem do 550-650 Euro za miesi±c.
Dofinansowanie jest grantem naukowym w całości zwolnionym z opodatkowania i wpływu na jakiekolwiek świadczenia socjalne lub naukowe do których student jest uprawniony w Polsce.

Taka praktyka zagraniczna nie obci±ża finansowo zagranicznego pracodawcy , student jest ubezpieczony przez NFZ w Polsce, a pracodawca nie musi(choć jeśli chce - może) ponosić żadnych kosztów.

Na podstawie Learning Agreement uczelnia macierzysta zaliczy uzgodnione przedmioty na podstawie ocen z uczelni przyjmuj±cej. Student po powrocie kontynuuje naukę na kolejnym semestrze ze swoj± grup±/rokiem, tak więc wyjazd na studia zagraniczne w ramach programu Erasmus nie powoduje przedłużenia okresu studiowania.

Pragniemy zachęcić studentów do planowania studiów pod k±tem wyjazdu w czasie jednego semestru na przygodę życia.

Już teraz zapraszamy chętnych do kontaktowania się z koordynatorem Erasmus ssw@erasmus.com.pl  i wysyłaniem dokumentów aplikacyjnych znajduj±cych się poniżej ze wskazaniem znajomości języków obcych oraz preferowanych krajów do wyjazdu. Konieczność znajomości języka obcego nie dot. Słowacji.

Studenci z potwierdzon± niepełnosprawności± mog± ubiegać się o dodatkowe dofinansowanie szczegóły na www.erasmusplus.org.pl

Prosimy wszystkich studentów 1- go roku o zaplanowanie swojego wyjazdu na studia po 1wszym roku lub praktykę:

- skupić się na nauce języków obcych - szczególnie język angielski,
- zrobić prawo jazdy teraz, nie odkładać na póĽniej,
- zaplanować wyjazd w przyszłym lub kolejnym roku,
- odwiedzić stronę www.erasmus.org.pl,
- zgłosić się do Uczelnianego Koordynatora Erasmus+ ssw@erasmus.com.pl

Dodatkowe informacje nt. doświadczeń i wrażeń studentów ze studiów na konkretnych uczelniach zagranicznych można znaleĽć na:
http://www.erasmus.com.pl/


Z Poważaniem

Uczelniany Koordynator Erasmus.

Magdalena Lis-Nowak

ssw@erasmus.com.pl

&


Praca Socjalna

OSWIATA Studia Podyplomowe

BIZNES Studia Podyplomowe

ZDROWIE Studia Podyplomowe

Œwiętokrzyska Szkoła Wyższa, ul. Mielczarskiego 51, 25-709 | tel. 41 362 30 18 | e-mail: swietokrzyska.szkola.wyzsza@wp.pl

© SSW Kielce 2019 - Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie oraz rozpowszechnianie materiałów zawartych na niniejszej stronie jest zabronione!
code by: codeplex.pl - polityka bezpieczenstwa i cookies