Zasady rekrutacji Nauczycieli Akademickich w ramach Programu ERASMUS+ w roku 2020/2021


Zasady rekrutacji Nauczycieli Akademickich i pracowników w ramach Programu ERASMUS+ w roku 2021/2022


 

  

Rekrutacja nauczycieli akademickich  w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych w uczelni zagranicznej oraz pracowników w celach szkoleniowych w ramach Programu ERASMUS+ odbywa się na poziomie uczelni.

Osoby zainteresowane wyjazdem powinny zgłosić swoje kandydatury do Koordynatora Erasmus+. Za poprawne zgłoszenie kandydatury uznaje się wypełnienie formularza on-line na stronie ssw.edu.pl oraz przesłanie  w formie elektronicznej uzupełnionego  Indywidualnego Programu Nauczania lub Programu Szkolenia (Teaching Programme. Training Programe), których wzór jest dostępny na uczelnianej stronie internetowej. Komisja ds. Programu EARSMUS+ , w skład której wchodzą: Kanclerz, Dziekan i  Uczelniany Koordynator Erasmus+.

zatwierdza kandydatury oraz wysokość  stypendium zgodnie z uczelnianymi zasadami  finansowania i wypłaty stypendiów.

Dokumenty aplikacyjne złożone do 30.03.2020  zostaną poddane ocenie przez Komisję ds. programu Erasmus+ .  Kryteria rekrutacji:

- forma współpracy z uczelnią (pracownik etatowy, umowa cywilno-prawna)

- wkład w rozwój współpracy międzynarodowej

- wkład w rozwój uczelni

- staż pracy naukowej

- znajomość języków obcych

- dostępność miejsc na uczelniach partnerskich zgodnie z umowami bilateralnymi.

 

W przypadku gdy uczelnia dysponuje większą ilością środków po posiedzeniu Komisji ds. programu Erasmus+ lub po otrzymaniu dodatkowych środków od Narodowej Agencji dodatkowe aplikacje będą przyjmowane w sposób ciągły do wyczerpania środków. Jeżeli do 30.03.2021  liczba zgłoszeń będzie niższa niż dostępne środki posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej nie będzie obligatoryjne.

W przypadku dużej ilości zgłoszeń pierwszeństwo na wyjazdy kadry w celach dydaktycznych, będą mieli młodzi pracownicy z małym dorobkiem naukowym oraz osoby, które jeszcze nie wyjeżdżały na wykłady w ramach Programu ERASMUS+ oraz wykładowcy pomagający w rozbudowywaniu  sieci partnerskich uczelni.

 

 

 

&


Pedagogika

Praca Socjalna

OSWIATA Studia Podyplomowe

BIZNES Studia Podyplomowe

ZDROWIE Studia Podyplomowe

Œwiętokrzyska Szkoła Wyższa, ul. Mielczarskiego 51, 25-709 | tel. 41 362 30 18 | e-mail: swietokrzyska.szkola.wyzsza@wp.pl

© SSW Kielce 2019 - Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie oraz rozpowszechnianie materiałów zawartych na niniejszej stronie jest zabronione!
code by: codeplex.pl - polityka bezpieczenstwa i cookies