Tyflopedagogika - nauczanie osób niewidomych i słabowidzących

Tyflopedagogika* - studia podyplomowe


UWAGA! NADAL TRWA NABÓR na rok akademicki 2018/2019 (rozpoczęcie zajęć do 30 września 2019 r.) ORAZ MOŻNA JUŻ SKAŁADAĆ DOKUMENTY NA ROK AKADEMICKI 2019/2020.Rozpoczęcie zajęć  po zrekrutowaniu 15 słuchaczy. Plan zajęć znajdzie się na stronie internetowej w zakładce plany zajęć- studia podyplomowe. Informacje szczegółowe i zapisy pod tel.413623018 lub osobiście w dziekanacie ŚSW ul. Mielczarskiego 51 od wtorku do soboty od godz. 9-15.

 


Cel studiów:

Wyposażenie słuchaczy w specjalistyczną wiedzę i umiejętności do pracy z dziećmi i młodzieżą słabowidzącą i niewidomą w zakresie przygotowania psychologiczno-pedagogicznego specjalnego, dydaktyki specjalnej oraz wiedzy praktycznej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17.01.2012 r. w sprawie standartów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U.2012 nr 0 poz. 131- moduł V- przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej).

Adresaci:

Adresatami studiów są absolwenci studiów pierwszego stopnia (licencjat), drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, posiadający przygotowanie pedagogiczne.

 

Uzyskane kwalifikacje: Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych dające, w połaczeniu z pozostałymi wymogami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli, uprawnienia do pracy z dziećmi z dyfunkcją wzroku w przedszkolach, szkołach i placówkach specjalnych lub integracyjnych (oddziałach specjalnych lub integracyjnych; absolwenci studiów I stopnia uzyskują uprawnienia do pracy w przedszkołach i szkołach podstawowych).

Program studiów: Program studiów obejmuje 413 godzin, w tym: 107 godzin wykładów, 186 godzin ćwiczeń i 120 godzin praktyki i zgodny jest ze standardami kształcenia nauczycieli określonymi w module V rozporządzenia MNiSzW z dnia 17.01.2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

Organizacja studiów: Studia dwusemestralne, zajęcia odbywać się będą w soboty i niedziele (co dwa tygodnie).

Odpłatność: Wpisowe 100 zł, opłata rekrutacyjna 85 zł ,czesne 2400 zł płatne w 4 ratach po 600 zł.

&


Pedagogika

Praca Socjalna

OSWIATA Studia Podyplomowe

BIZNES Studia Podyplomowe

ZDROWIE Studia Podyplomowe

Œwiętokrzyska Szkoła Wyższa, ul. Mielczarskiego 51, 25-709 | tel. 41 362 30 18 | e-mail: swietokrzyska.szkola.wyzsza@wp.pl

© SSW Kielce 2019 - Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie oraz rozpowszechnianie materiałów zawartych na niniejszej stronie jest zabronione!
code by: codeplex.pl - polityka bezpieczenstwa i cookies