Dlaczego warto studiować pedagogikę?


Dlaczego warto studiować pedagogikę
 
Kim jest pedagog Jakie zawody można uprawiać kończ±c takie studia 
🧡Student pedagogiki powinien wyróżniać się odporności± na stres, cierpliwości± i wyrozumiałości±. Podczas studiów poznaje podstawy z zakresu biologii, socjologii, psychologii oraz dydaktyki. W zależności od specjalizacji, rozszerza swoj± wiedzę w konkretnej dziedzinie. Studia pedagogiczne przygotowuj± do pracy z ludĽmi w każdym wieku, ponieważ pedagog to nie tylko nauczyciel.
 
🧡Pedagog to także terapeuta, pracownik socjalny, coach, instruktor, gerontolog oraz wiele innych zawodów, gdzie potrzebna jest umiejętność pracy z ludĽmi.
W zależności od specjalności absolwenci pedagogiki zajmuj± się różnymi dziedzinami.
Ł±cznikiem ich wszystkich jest wspieranie drugiego człowieka w rozwoju i osi±ganiu sukcesu.
 
🧡Absolwent z dyplomem pedagoga w ręku ma szerok± perspektywę zatrudnienia.
Dzięki wszechstronnym umiejętnościom jakie zdobył na studiach może podj±ć pracę w wielu miejscach.
Gwarancj± pracy jest to, że pedagog zawsze będzie potrzebny. Każde kolejne pokolenie wchodz±ce co roku w szkolne mury potrzebuje nauczycieli, wychowawców, opiekunów, instruktorów. Potrzebuj± ich także osoby, które stale nad sob± pracuj±, szkol± się i rozwijaj± :)
 
🧡Doradztwo zawodowe oraz coaching zyskuj± coraz większ± popularność i coraz więcej osób otwiera się na pomoc terapeutów.
Pedagodzy maj± więc przewagę na rynku pracy kończ±c studia.
 
Pedagogika ma też zaletę, o której rzadko się wspomina. Maj±c odpowiednie wykształcenie lepiej rozumie się dzieci i łatwiej jest odpowiednio z nimi postępować. To przekłada się na relację z własnym dzieckiem, dzięki czemu można stać się lepszym rodzicem.
 
Dlatego wybieraj±c kierunek studiów, warto rozważyć tę propozycję :)

&


Praca Socjalna

OSWIATA Studia Podyplomowe

BIZNES Studia Podyplomowe

ZDROWIE Studia Podyplomowe

Œwiętokrzyska Szkoła Wyższa, ul. Mielczarskiego 51, 25-709 | tel. 41 362 30 18 | e-mail: swietokrzyska.szkola.wyzsza@wp.pl

© SSW Kielce 2019 - Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie oraz rozpowszechnianie materiałów zawartych na niniejszej stronie jest zabronione!
code by: codeplex.pl - polityka bezpieczenstwa i cookies