Bezpieczeństwo i higiena pracy

Bezpieczeństwo i higiena pracy* - studia podyplomowe


Zapraszamy na studia podyplomowe: umożliwiają zdobycie kompetencji zawodowych specjlista ds. BHP

 

Nabór trwa!


 

Program studiów uwzględnia najnowsze zmiany prawne w ustawodawstwie polskim i europejskim. Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy w zakładowych służbach BHP zgodnie z wymogami aktualnie obowiązujących przepisów wynikających z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 1997 nr 109 poz. 704) oraz Rozporządzeń Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2004 r. oraz 29 czerwca 2005 r. zmieniających rozporządzenie w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2004 nr 246 poz. 2468 oraz Dz. U. 2005 nr 117 poz. 986).

 

 

 

Adresaci:

 

Absolwenci studiów I lub II stopnia. Osoby chcące zdobyć kompetencje zawodowe z zakresu specjalista ds. BHP.

 

 

 

Czas trwania studiów - dwa semestry

 

Liczba godzin: 180 godzin

Organizacja zajęć: soboty – niedziele w trybie zdalnym i hybrydowym
Koszt: 2200 zł (płatne w 5 ratach) Pierwsza rata 500 zł + 85 zł opłata rekrutacyjna. 

 

 

 

Cel studiów: Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń, warsztatów. Zajęcia praktyczne prowadzone są w zakresie oceny ryzyka zawodowego, sporządzania dokumentacji powypadkowej i chorób zawodowych. Ich celem jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności praktyczne do wykonywania zawodu.

 

 

 

Korzyści dla absolwenta:

 

Absolwent Studiów Podyplomowych „Bezpieczeństwo i higiena pracy” zdobędzie solidną wiedzę teoretyczną z zakresu funkcjonowania służby BHP oraz praktyczną przekazywaną przez Inspektorów BHP.

 

Absolwent nabędzie umiejętności niezbędne do zarządzania bezpieczeństwem pracy oraz rozpoznawania, oceniania i kontrolowania występujących zagrożeń, doradzania w projektowaniu i wyposażeniu miejsc pracy.

 

Absolwent uzyska kwalifikacje do zajmowania stanowisk: inspektora, specjalisty oraz głównego specjalisty do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy a także prowadzenia szkoleń z zakresu BHP.

 

 

 

Rekrutacja:

 

Warunkiem zakwalifikowania na studia podyplomowe jest:

 

1. złożenie formularza  rekrutacji ( do pobrania: www.ssw.edu.pl – zakładka : Rekrutacja- studia podyplomowe-formularz)

 

2. odpis dyplomu

 

3. kserokopia dowodu osobistego

 

4. dwa egzemplarze umowy o studiowanie

 

5. potwierdzenie opłaty rekrutacyjnej.

 

 

 

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wg wzoru MNiSW

 

 

 

 

 

 

 

&


Pedagogika

Praca Socjalna

OSWIATA Studia Podyplomowe

BIZNES Studia Podyplomowe

ZDROWIE Studia Podyplomowe

Œwiętokrzyska Szkoła Wyższa, ul. Mielczarskiego 51, 25-709 | tel. 41 362 30 18 | e-mail: swietokrzyska.szkola.wyzsza@wp.pl

© SSW Kielce 2019 - Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie oraz rozpowszechnianie materiałów zawartych na niniejszej stronie jest zabronione!
code by: codeplex.pl - polityka bezpieczenstwa i cookies