Prawo zamówień publicznych

Prawo zamówień publicznych* - studia podyplomowe


Nabór trwa!

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: październik 2019 roku.


 

Studia skierowane są do pracowników administracji rządowej i samorządowej, pracowników i dyrektorów jednostek gospodarczych, korzystających ze wsparcia finansowego budżetu państwa oraz funduszy europejskich, dyrektorów oraz pracowników podmiotów, w których udział posiada skarb państwa (w szczególności szkół, zakładów opieki zdrowotnej), pracowników organizacji pozarządowych.

 

Cel studiów:

 

Zapoznanie słuchacza z prawnymi i organizacyjnymi zagadnieniami zamówień publicznych oraz nabycie przez słuchacza praktycznych umiejętności niezbędnych do prawidłowego prowadzenia działań związanych z realizacją zamówień publicznych. Po zakończeniu studiów słuchacz ma szansę zostać specjalistą w dziedzinie przetargowego i pozaprzetargowego wydatkowania środków publicznych.

 

Ukończenie studiów podyplomowych Prawo Zamówień Publicznych przygotowuje słuchacza do pracy jako specjalisty do spaw zamówień publicznych oraz do pełnienia funkcji arbitra.

 

 

 

Czas trwania: 2 semestry

 

Liczba godzin: 190

 

Koszt studiów: 2400 zł za 2 semestry; opłata rekrutacyjna 85 zł. Pierwszą ratę 500 zł + opłatę rekrutacyjną należy uiścić przed rozpoczęciem zajęć na konto uczelni lub w  dniu pierwszego zjazdu  w kasie uczelni w godz. od 9.00 do 15.00

 

 

 

Rekrutacja:

 

Warunkiem zakwalifikowania na studia podyplomowe jest:

 

1. złożenie formularza  rekrutacji ( do pobrania: www.ssw.edu.pl – zakładka : Rekrutacja- studia podyplomowe-formularz)

 

2. odpis dyplomu

 

3. kserokopia dowodu osobistego

 

4. dwa egzemplarze umowy o studiowanie

 

5. potwierdzenie opłaty rekrutacyjnej.

 

 

 

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wg wzoru MNiSW

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

&


Pedagogika

Praca Socjalna

OSWIATA Studia Podyplomowe

BIZNES Studia Podyplomowe

ZDROWIE Studia Podyplomowe

Œwiętokrzyska Szkoła Wyższa, ul. Mielczarskiego 51, 25-709 | tel. 41 362 30 18 | e-mail: swietokrzyska.szkola.wyzsza@wp.pl

© SSW Kielce 2019 - Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie oraz rozpowszechnianie materiałów zawartych na niniejszej stronie jest zabronione!
code by: codeplex.pl - polityka bezpieczenstwa i cookies