Prawo w biznesie

Prawo w biznesie* - studia podyplomowe


NABÓR TRWA!

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: paĽdziernik 2019


 

To kierunek studiów podyplomowych skierowanych do przedsiębiorców i osób pracuj±cych w sektorze prywatnym  posiadaj±cych wyższe wykształcenie nieprawnicze, którzy potrzebuj± posi±ść wiedzę i umiejętność stosowania przepisów prawa polskiego w prowadzonej działalności. Studia s± prowadzone w oparciu o kadrę, która posiada realne doświadczenie w biznesie.

 

W programie studiów znalazły się zagadnienia biznesowe i prawne stanowi±ce najbardziej funkcjonalne obszary wiedzy prawniczej w administrowaniu przedsiębiorstwem, jak również w pracy urzędnika administracji publicznej. W programie studiów mieszcz± się podstawowe zagadnienia z zakresu zarz±dzania przedsiębiorstwem oraz miękkie kompetencje konieczne w zarz±dzaniu.

 

Czas: 2 semestry

 

Czesne: 2400 zł

 

Liczba godzin: 180 godzin

 

Program studiów:

 

Program obejmuje kilka bloków tematycznych:

 

1.      Działalność gospodarcza

 

2.      Prawo cywilne

 

3.      Prawo pracy

 

4.      Prawo podatkowe

 

5.      Prawo administracyjne

 

6.      Zobowi±zania i roszczenia

 

7.      Ochrona danych osobowych

 

 

 

Rekrutacja:

 

Warunkiem zakwalifikowania na studia podyplomowe jest:

 

1. złożenie formularza  rekrutacji ( do pobrania: www.ssw.edu.pl – zakładka : Rekrutacja- studia podyplomowe-formularz)

2. odpis dyplomu

3. dwa egzemplarze umowy o studiowanie

4. potwierdzenie opłaty rekrutacyjnej.

 

 

 

Absolwenci otrzymuj± świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wg wzoru MNiSW

 

&


Praca Socjalna

OSWIATA Studia Podyplomowe

BIZNES Studia Podyplomowe

ZDROWIE Studia Podyplomowe

Œwiętokrzyska Szkoła Wyższa, ul. Mielczarskiego 51, 25-709 | tel. 41 362 30 18 | e-mail: swietokrzyska.szkola.wyzsza@wp.pl

© SSW Kielce 2019 - Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie oraz rozpowszechnianie materiałów zawartych na niniejszej stronie jest zabronione!
code by: codeplex.pl - polityka bezpieczenstwa i cookies