Trener i Coach umiejętno¶ci interpersonalnych

Trener i Coach* - studia podyplomowe


NABÓR TRWA

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: paĽdziernik 2020 roku


 

 

ADRESACI: studia podyplomowe przeznaczone s±  dla absolwentów studiów licencjackich, magisterskich.

 

 

 

Głównym kierunkiem  studiów jest dostarczenie uczestnikom niezbędnych umiejętności do :

 

 

 

• przygotowywanie i prowadzenia praktycznych warsztatów rozwojowych i szkoleń,

 

• poznanie zasad i opanowanie narzędzi stosowanych w coachingu biznesowym oraz life coachingu zgodnie z międzynarodowymi standardami pracy ICF (International Coach Federation).

 

 

 

Szczególny nacisk zostanie położony na praktyczne doświadczenia

 

i trening nowych umiejętności oraz ćwiczenie kompetencji trenersko - coachingowych.

 

 

 

Celem programu jest dostarczenie uczestnikom umiejętności zwi±zanych z prowadzeniem szkoleń warsztatowych oraz sesji coachingowych poprzez:

 

 

 

• pogłębienie wiedzy i umiejętności uczestników zwi±zanych z

 

projektowaniem szkoleń, w tym w zakresie technik i narzędzi analizy potrzeb szkoleniowych, tworzenia i prowadzenia warsztatów szkoleniowych, badania efektywności szkoleń,

 

• rozwój wiedzy i umiejętności w zakresie pracy z grup±: wykorzystania

 

aktywizuj±cych i atrakcyjnych metod przekazu treści wykładowych, technik komunikacji interpersonalnej, radzenia sobie w sytuacjach trudnych,

 

• rozwój praktycznych umiejętności radzenia sobie w roli coacha i trenera biznesu.

 

• poznanie podejścia coachingu rozwojowego zgodnego z międzynarodowymi  standardami pracy ICF (International Coach Federation),

 

• nabycie praktycznych umiejętności w stosowaniu narzędzi coachingu

 

• przećwiczenie i opanowanie w praktyce metod, technik i narzędzi coachingu,

 

 

 

Program studiów przygotowaliśmy zarówno dla osób chc±cych nauczyć się i przygotować do wykonywania nowego zawodu, jak i również z myśl± o osobach, które w swojej pracy zamierzaj± wykorzystywać tylko pewne elementy pracy coachingowej czy prowadzenia szkoleń (np. w zarz±dzaniu ludĽmi w firmie, rozwijaniu kompetencji, doradztwie zawodowym, sprzedaży, edukacji, sporcie).

 

 

 

 

Czas trwania: 2 semestry

 

Liczba godzin: 192

 

Opłata rekrutacyjna: 85 zł płatne przy składaniu dokumentów

 

Czesne: 5900zł/ semestr (płatne w ratach wg przyjętego harmonogramu)

 

Rodzaj studiów: wykłady, ćwiczenia i warsztaty

 

Organizacja zajęć: zjazdy sobotnio- niedzielne (co drugi tydzień)

 

 

Rekrutacja:

Warunkiem zakwalifikowania na studia podyplomowe jest:

1. złożenie formularza  rekrutacji ( do pobrania: www.ssw.edu.pl – zakładka : Rekrutacja- studia podyplomowe-formularz)

2. odpis dyplomu

4. dwa egzemplarze umowy o studiowanie

5. potwierdzenie opłaty rekrutacyjnej.

 

Absolwenci otrzymuj± świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wg wzoru MNiSW

 

 

&


Praca Socjalna

OSWIATA Studia Podyplomowe

BIZNES Studia Podyplomowe

ZDROWIE Studia Podyplomowe

Œwiętokrzyska Szkoła Wyższa, ul. Mielczarskiego 51, 25-709 | tel. 41 362 30 18 | e-mail: swietokrzyska.szkola.wyzsza@wp.pl

© SSW Kielce 2019 - Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie oraz rozpowszechnianie materiałów zawartych na niniejszej stronie jest zabronione!
code by: codeplex.pl - polityka bezpieczenstwa i cookies