Komunikacja interpersonalna w przestrzeni publicznej

Komunikacja interpersonalna


PLANOWANY START: 14 września 2019

 

 

 


Zapraszamy na warsztaty doskonal±ce umiejętności komunikacyjne. Kurs przeznaczony jest dla każdego, kto planuje swoj± przyszłość zawodow± zwi±zać prac± z ludĽmi oraz dla tych którzy już pracuj± w przestrzeni publicznej i chc± doskonalić swoje kompetencje interpersonalne.

 

 

·         Jeżeli masz odczucie, że Twoi rozmówcy nieprawidłowo odczytuj± Twoje intencje

 

·         Jeżeli uważasz, że wyrażasz się jasno i klarownie a tymczasem okazuje się że inni zrozumieli to co powiedziałeś zupełni inaczej

 

·         Chcemy zaproponować kurs, w którym krok po kroku doświadczeni trenerzy będ± Państwa prowadzić po meandrach procesów komunikacyjnych.

 

Umiejętności, które uczestnicy szkolenia nabęd± po jego zakończeniu:

 

  •  uświadomienie sobie znaczenia porozumiewania się między ludĽmi,
  •  umiejętne wykorzystywanie zasad poprawnej komunikacji i przekazywania informacji,
  •  poznanie technik zadawania efektywnych pytań,
  •   nauka świadomego zarz±dzania komunikacj± niewerbaln±,

 

  •  nauka podejmowania odpowiedzialności za skuteczn± komunikację i zbieranie informacji,

 

  • rozpoznawanie i świadome wykorzystywanie komunikatów werbalnych, niewerbalnych i pisemnych w relacjach interpersonalnych,

 

  • odkrycie znaczenia aktywnego słuchania i nauka jego skutecznego wykorzystania w rozmowach z ludĽmi zdobycie praktycznych umiejętności dotycz±cych motywuj±cej informacji zwrotnej.

 

Czas trwania kursu: 40 godzin (zjazdy sobotnio – niedzielne)

 

Termin: nabór trwa, planowane rozpoczęcie zajęć: 14 września  2019

 

Cena: 890 zł

 

Wykładowcy: certyfikowani trenerzy biznesu, certyfikowani coachowie, psychologowie
 i pedagodzy z doświadczeniem w  prowadzeniu procesów rozwojowych indywidualnych
i grupowych w biznesie i edukacji.

 

Absolwencie kursu otrzymuj± ¦WIADECTWO UKOŃCZENIA KURSU

 

 

Miejsce kursu:

 

¦więtokrzyska Szkoła Wyższa w Kielcach

 

Ul. Mielczarskiego 51

 

Tel. 41 362 30 18

&


Praca Socjalna

OSWIATA Studia Podyplomowe

BIZNES Studia Podyplomowe

ZDROWIE Studia Podyplomowe

Kursy

Œwiętokrzyska Szkoła Wyższa, ul. Mielczarskiego 51, 25-709 | tel. 41 362 30 18 | e-mail: swietokrzyska.szkola.wyzsza@wp.pl

© SSW Kielce 2019 - Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie oraz rozpowszechnianie materiałów zawartych na niniejszej stronie jest zabronione!
code by: codeplex.pl - polityka bezpieczenstwa i cookies