TERAPIA PEDAGOGICZNA z elementami innych terapii

Terapia pedagogiczna - studia podyplomowe


Zdobędziesz wiedzę i umiejętności niezbędne do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem terapii pedagogicznej, muzykoterapii, biblioterapii, arteterapii i socjoterapii w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i resocjalizacyjnych przeznaczonych dla dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem placówek przeznaczonych dla dzieci i młodzieży pozbawionych opieki wartościowej rodziny własnej

 


 

 

Uczenie się przez całe życie

Podnoś swoje kompetencje zawodowe

¦więtokrzyska Szkoła Wyższa w Kielcach

zaprasza

na studia podyplomowe – TERAPIA pedagogiczna z elementami innych terapii - Planowany termin rozpoczęcia zajęć wrzesień 2020

Adresaci: 

Studia skierowane s± do osób posiadaj±cych wyższe wykształcenie ( studia I lub II stopnia)  pracuj±cych lub planuj±cych pracę z dziećmi i młodzież± w placówkach opiekuńczo- - wychowawczych ( świetlice środowiskowe, świetlice socjoterapeutyczne, świetlice psychoterapeutyczne, ogniska wychowawcze, kluby młodzieży, itp.)

 

Cel studiów:

Wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności niezbędne do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem terapii pedagogicznej, muzykoterapii, biblioterapii, arteterapii i socjoterapii w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i resocjalizacyjnych przeznaczonych dla dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem placówek przeznaczonych dla dzieci i młodzieży pozbawionych opieki wartościowej rodziny własnej.

 

 

Program studiów (zarys):

Wybrane elementy pedagogiki, wybrane elementy psychologii ( ogólnej, społecznej, wychowawczej, klinicznej), terapia pedagogiczna, muzykoterapia, terapia plastyczna, arteterapia, biblioterapia, socjoterapia, komunikacja interpersonalna, warsztat pracy wychowawcy, i inne.

 

Organizacja zajęć:  soboty – niedziele  średnio co 2 tygodnie.

Czas trwania: - 2 semestry ( 270g. plus 60 g. praktyki)

Koszt: 1800zł ( płatne w 6 ratach po 300zł)


Wymagane dokumenty: dyplom ukończenia studiów wyższych, dowód osobisty, kwestionariusz

Zapisy: dziekanat SSW, ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 53 ( tel. 413623018 ; 503187000 lub przez stronę internetow± www.ssw.edu.pl – Rekrutacja – studia podyplomowe - kwestionariusz

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: paĽdziernik 2020r.

 

&


Praca Socjalna

OSWIATA Studia Podyplomowe

BIZNES Studia Podyplomowe

ZDROWIE Studia Podyplomowe

Œwiętokrzyska Szkoła Wyższa, ul. Mielczarskiego 51, 25-709 | tel. 41 362 30 18 | e-mail: swietokrzyska.szkola.wyzsza@wp.pl

© SSW Kielce 2019 - Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie oraz rozpowszechnianie materiałów zawartych na niniejszej stronie jest zabronione!
code by: codeplex.pl - polityka bezpieczenstwa i cookies