Pedagogika: ścieżka specjalizacyjna TERAPEUTA


Szukasz planu zajęć? Kliknij tutaj!

Świętokrzyska Szkoła Wyższa w Kielcach proponuje zdobycie atrakcyjnego zawodu kształcąc studentów na kierunku PEDAGOGIKA : ścieżka specjalizacyjna - TERAPEUTA PEDAGOGICZNY

Studia odbywają się w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym, trwają 3 lata (6 semestrów) i kończą się obroną pracy dyplomowej. Absolwent uzyskuje tytuł - licencjat.


Świętokrzyska Szkoła Wyższa posiada akredytację Państwowej Komisji Akredytacyjnej.

Dla wzmocnienia pozycji absolwentów pedagogiki na rynku pracy, w tym roku prowadzimy nabór na kierunku PEDAGOGIKA ze ścieżką specjalizacyjną: TERAPEUTA .

 


Absolwenci kierunku tego kierunku uzyskają kompetencje niezbędne do pracy jako pedagog terapeuta.

 

 

Ta ścieżka specjalizacyjna została opracowana ze względu na rosnące zapotrzebowanie na pedagogów terapeutów, którzy praują z dziećmi i osobami dysleksją i innymi zaburzeniami uczenia się, wymagającymi dostosowania odpowiednich metod nauczania do ich możliwości edukacyjnych.

 

W planie studiów oprócz bloku przedmiotów z grupy treści podstawowych znajdą się m.in. takie bloki tematyczne jak: współczesne koncepcje kształcenia i wychowania, a także wiedzy z zakresu metod pracy z dziećmi z zaburzeniami uczenia się.

 

 

 

W trakcie studiów na naszej Uczelni studenci mają możliwość ukończenia szeregu kursów (język migowy, komunikacja interpersonlna, negocjacje), niektóre z nich są zaliczone do punktacji ETCS.

 

 

 

Po uzyskaniu tytułu: licencjat możliwa jest dalsza ścieżka edukacyjna na studiach podyplomowych, które zwiększą konkurencyjność na rynku pracy (np. logopedia i neurologopedia).

 

 

 

 Zjazdy na studiach niestacjonarnych odbywają się co dwa tygodnie (piątek od godziny 15.00, sobota, niedziela).
 
Absolwenci ŚSW mogą kontynuować naukę na wszystkich uczelniach w kraju, prowadzących studia II stopnia.

Uczelnia wpisana jest do rejestru Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nr 272

&


Pedagogika

Praca Socjalna

OSWIATA Studia Podyplomowe

BIZNES Studia Podyplomowe

ZDROWIE Studia Podyplomowe

Œwiętokrzyska Szkoła Wyższa, ul. Mielczarskiego 51, 25-709 | tel. 41 362 30 18 | e-mail: swietokrzyska.szkola.wyzsza@wp.pl

© SSW Kielce 2019 - Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie oraz rozpowszechnianie materiałów zawartych na niniejszej stronie jest zabronione!
code by: codeplex.pl - polityka bezpieczenstwa i cookies