Rekrutacja do SSW

INFORMACJE DLA KANDYDATÓW NA STUDIAOD DNIA 25 LIPCA 2022 DO 18 SIERPNIA 2022 DZIEKANAT ŚSW BĘDZIE NIECZYNNY - PRZERWA URLOPOWA.

W CZASIE PRZERWY URLOPOWEJ PRACOWNICY DZIEKANATU POZOSTAJĄ DO PAŃSTWA DYSPOZYCJI POD NUMEREM TELEFONU : 503 187 000
I ADRESEM MAILOWYM :swietokrzyska.szkola.wyzsza@wp.pl

 

 

Zapraszamy na kierunki:
 • PRACA SOCJALNA
 • PEDAGOGIKA

 

WSTĘP WOLNY NA STUDIA:

Koszty nauki:

 1. Opłata rekrutacyjna
  na wszystkie kierunki 85 zł
 2. Wpisowe na studia
  stacjonarne i niestacjonarne - 200 zł
  Promocja: teraz 0 zł!

 

Czesne dla I roku


w roku akad.2022/23 płatne w 10 ratach :

 

Studia niestacjonarne

Kierunek:

Czesne:

PRACA SOCJALNA

 3600 zł (płatne w 10 ratach)

PEDAGOGIKA: 

 3600 zł (płatne w 10 ratach)

 

 

Studia stacjonarne

Kierunek:

Czesne:

 PRACA SOCJALNA

 3700 zł (płatne w 10 ratach)

PEDAGOGIKA

 3700 zł (płatne w 10 ratach)

 
UWAGA!

Nie pobieramy dodatkowych opłat za:

 • sesje egzaminacyjne
 • zaliczenia i egzaminy poprawkowe, komisyjne
 • zaświadczenia


Przyjęcia odbywają się na podstawie świadectwa dojrzałości.


Wstęp na studia w przypadku "starej matury" i "nowej matury" jest wolny i następuje na podstawie dokumentów uprawniających do podjęcia studiów wyższych – o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Studenci mają możliwość korzystania ze stypendium socjalnego, stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości (dawne mieszkaniowe)(dotyczy studentów studiów dziennych), stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych (dokumenty stypendialne składa się w dziekanacie do 15.09) oraz po zaliczeniu I roku ze stypendim Rektora dla najlepszych studentów.

DODATKOWYM ATUTEM Sˇ PRAKTYKI ZAGRANICZNE ! - patrz zakładka ERASMUS

Pomagamy także w odbyciu atrakcyjnych praktyk zawodowych.

Wymagane dokumenty:

 • Świadectwo dojrzałości (oryginał do wglądu) + kserokopia
 • Świadectwo ukończenia szkoły (oryginał do wglądu) + kserokopia
 • 3 zdjęcia (fotografie kandydata zgodne w wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych)
 • wypełniony kwestionariusz (do pobrania w Dziekanacie Uczelni)

Ścieżki specjalizacyjne będ± realizowane od drugiego roku studiów. Warunkiem uruchomienia ścieżki jest zebranie grupy min. 20 studentów.


Świętokrzyska Szkoła Wyższa

Dziekanat dla kandydatów na studia:

ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 53, 25-408 Kielce

dyżury dziekanatu w okresie pracy zdalnej:

wtorek-sobota: 09.00-13.00

w pozostałych dniach tygodnia prosimy o kontakt telefoniczny:
tel.: 503 187 000&


Praca Socjalna

OSWIATA Studia Podyplomowe

BIZNES Studia Podyplomowe

ZDROWIE Studia Podyplomowe

Œwiętokrzyska Szkoła Wyższa, ul. Mielczarskiego 51, 25-709 | tel. 41 362 30 18 | e-mail: swietokrzyska.szkola.wyzsza@wp.pl

© SSW Kielce 2019 - Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie oraz rozpowszechnianie materiałów zawartych na niniejszej stronie jest zabronione!
code by: codeplex.pl - polityka bezpieczenstwa i cookies