O UczelniŚwiętokrzyska Szkoła Wyższa wpisana jest do rejestru niepublicznych szkół wyższych Ministra Edukacji Narodowej pod numer 272. Rozpoczęła działalność w roku 2003. Uczelnia działa zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym oraz  ze znowelizowaną ustawą Prawo o Szkolnictwie Wyższym z dnia 18 marca 2011 roku.


Studia w Kielcach!

 

W uczelni funkcjonuje:

  • Wydział Pedagogiczny i Ochrony Zdrowia
  • Biblioteka i czytelnia
  • Dziekanat
  • Kwestura
  • Bufet i punkt ksero


Wydział Pedagogiczny i Ochrony Zdrowia prowadzi kształcenie na kierunkach:

  • Pedagogika ze ścieżkami specjalizacyjnymi (grupami przedmiotów): terapeuta pedagogiczny, mediacje, resocjalizacja i doradca zawodowy

 

  • Praca socjalna ze ścieżkami specjalizacyjnymi (grupami przedmiotów): asystemt rodziny, streetworker, wsomaganie osób niepełnosprawnych


W uczelni działa Samorząd Studencki, którego przedstawiciel jest członkiem senatu, Uczelniana Komisja Stypendialna, której większość stanowią studenci oraz Koła Naukowe i Studenckie Koło Wolontariuszy

Wysoko kwalifikowana kadra naukowo - dydaktyczna, zgodne z ministerialnymi standardami programy nauczania, przyjazna atmosfera, niskie czesne, bardzo dobre warunki lokalowe, dogodny dojazd i bezpłatny parking dla samochodów to zalety Świętokrzyskiej Szkoły Wyższej w Kielcach.

 

Co nas wyróżnia?

Pomagamy naszym studentom w zdobyciu doświadczenia zawodowego na praktykach studenckich. Współpracujemy z przedsiębiorcami, organizacjami społecznymi oraz ośrodkami pomocy i poradniami terapeutycznymi, abu nasi studenci mieli szerokie mozliwości w odbyciu atrakcyjnych praktyk zawodowych.

 

Akademia Rodziny - to cykl otwartych spotkań ze specjalistami: pedagogami, psychologami, terapeutami, na których nasi studenci mogą za darmo pozyskać specalistyczną wiedzę, porozmawiać z praktykami zawodu, poszerzyć swoje horyzonty i zainteresowania zawodowe.

Akademia Rodziny jest nową formułą, spotaknia dotyczą ważnych problemów społecznych - wstęp jest wolny, informacje znajdą Państwo na: https://www.facebook.com/sswkielce/

Świętokrzyska Szkoła Wyższa jest zlokalizowana w pobliżu dworca PKP i PKS oraz przystanków BUS-ów.

Niedaleko od uczelni znajduje się rezerwat przyrody nieożywionej Kadzielnia, gdzie wystepują grupy skał wapiennych o malowniczym ukształtowaniu i stanowiska rzadkich roślin,rezerwat krajobrazowy Karczówka z przylegającą piękną barokową budowlą sakralną, hala sportowa i tereny rekreacyjne kieleckiego stadionu ze ścieżkami rowerowymi. W uczelni działa Samorząd Studencki, którego przedstawiciel jest członkiem senatu, Uczelniana Komisja Stypendialna, której większość stanowią studenci oraz Studenckie Koło Wolontariuszy.


Dziekanat dla studentów czynny:


poniedziałek - nieczynne
wtorek - 9.00-15.00
środa - 9.00-15.00
czwartek - 9.00-15.00
piątek - 9.00-15.00
sobota - 9.00-15.00
niedziela - nieczynne

Dziekanant dla kandydatów na studia czynny:


poniedziałek - nieczynne
wtorek - 9.00-15.00
środa - 9.00-15.00
czwartek - 9.00-15.00
piątek - 9.00-15.00
sobota - 9.00-15.00
niedziela - nieczynne

 

&


Pedagogika

Praca Socjalna

OSWIATA Studia Podyplomowe

BIZNES Studia Podyplomowe

ZDROWIE Studia Podyplomowe

Œwiętokrzyska Szkoła Wyższa, ul. Mielczarskiego 51, 25-709 | tel. 41 362 30 18 | e-mail: swietokrzyska.szkola.wyzsza@wp.pl

© SSW Kielce 2019 - Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie oraz rozpowszechnianie materiałów zawartych na niniejszej stronie jest zabronione!
code by: codeplex.pl - polityka bezpieczenstwa i cookies