Studia podyplomowe z zakresu przygotowania pedagogicznego

TRWA NABÓR na studia podyplomowe na kierunku Przygotowanie pedagogiczne

Dokładny plan na ten dzień zajęć zostanie umieszczony w zakładce plany zajęć na naszej stronie internetowej w późniejszym terminie.

Uruchamiamy kształcenie pedagogiczne ze specjalizacją opiekuńczo-wychowawczą i resocjalizacyjną. Absolwent nabywa kwalifikacje pedagogiczne i dodatkowo kwalifikacje do wykonywania zawodu wychowawcy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych. Słuchaczem Studiów podyplomowych z zakresu przygotowania pedagogicznego może zostać osoba legitymująca się wykształceniem wyższym.

czytaj więcej
TERAPIA ZAJĘCIOWA

 

Zdobędziesz wiedzę i umiejętności niezbędne do prowadzenia terapii zajęciowej w warsztatach terapii zajęciowej, domach pomocy społecznej, klubach seniora, placówkach rehabilitacyjnych, domach pobytu dziennego, placówkach wsparcia dziennego i innych placówkach pomocy społecznej.

 

czytaj więcej
Akademia dyplomacji

Nabór trwa: planowany termin rozpoczęcia zajęć: październik 2019 roku

czytaj więcej
Arteterapia w pracy z dziećmi i młodzieżą

NABÓR TRWA na kierunek: ARTETERAPIA W PRACY Z DZIEĆMI I MŁODZIEŻĄ

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: październik 2019

czytaj więcej
Asystent osoby starszej i niepełnosprawnej w różnym wieku

Nabór na kierunku: ASYSTENT OSOBY STARSZEJ I NIEPEŁNOSPRAWNEJ

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: październik 2020

czytaj więcej
Asystent rodziny

 NABÓR TRWA na rok akademicki 2020/2021

Studia przeznaczone są dla osób pragnących uzupełnić wykształcenie odbyciem szkolenia (studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny z zakresu pracy z dziećmi i rodziną) W programie między innymi: rodzina jako grupa społeczna i środowisko wychowawcze, diagnozowanie problemów rodzinnych, poradnictwo rodzinne, mediacje w rodzinie, interwencja kryzysowa w rodzinie, komunikacja społeczna, trening interpersonalny, autoterapia, plan pracy z rodziną, metodyka pracy asystenta rodzinnego i inne.

czytaj więcej
Bezpieczeństwo i higiena pracy

Zapraszamy na studia podyplomowe: umożliwiają zdobycie kompetencji zawodowych specjlista ds. BHP

 

Nabór trwa!

czytaj więcej
Interwencja asystenta rodzinnego w sytuacji kryzysu chronicznego

ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM PROFILAKTYKI I EDUKACJI W KIELCACH oraz ŚWIĘTOKRZYSKA SZKOŁA WYŻSZA W KIELCACH ogłaszają nabór na studia podyplomowe INTERWENCJA ASYSTENTA RODZINNEGO W SYTUACJE KRYZYSU CHRONICZNEGO

czytaj więcej
Interwencja kryzysowa

Studia podyplomowe INTERWENCJA KRYZYSOWA przygotowują do podejmowania działań prewencyjnych, udzielania skutecznej interwencji w przypadku wystąpienia kryzysu, opracowywania strategii i zasad działań interwencyjnych oraz powoływania i efektywnej współpracy w ramach zespołów interwencyjnych.

 

 

czytaj więcej
Kryminologia z elementami kryminalistyki

Nabór trwa!

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: październik/listopad 2019.

 

czytaj więcej
Logopedia

REKRUTACJA TRWA! ZAPRASZAMY! Informacje organizacyjno – rekrutacyjne

czytaj więcej
Mediacje

Nabór trwa!

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: październik 2019 roku.

czytaj więcej
Neourologopedia

Studia podyplomowe przygotowują do pracy na oddziałach rehabilitacji, neurologii, psychiatrii, w placówkach specjalnych przeznaczonych dla osób z upośledzeniem umysłowym, z mózgowym porażeniem dziecięcym oraz w innych placówkach , w których przebywają osoby posiadające zaburzenia mowy, głosu i języka o podłożu neurologicznym, psychicznym i psychiatrycznym.

czytaj więcej
Oligofrenopedagogika z podstawami pracy w klasie/grupie integracyjnej

ADRESACI: studia podyplomowe przeznaczone są  dla absolwentów studiów licencjackich, magisterskich posiadających przygotowanie pedagogiczne.

czytaj więcej
Organizacja i zarządzanie w służbie zdrowia

Celem studiów podyplomowych jest przekazanie niezbędnej wiedzy teoretycznej i praktycznej potrzebnej do pełnienia funkcji kierowniczych w różnych jednostkach służby zdrowia. Studia przeznaczone są dla lekarzy, prawników, ekonomistów, absolwentów zdrowia publicznego administracji i innych osób z wyższym wykształceniem, zainteresowanych organizacją i zarządzaniem w służbie zdrowia.

czytaj więcej
Prawo pracy, kadry i płace

Nabór trwa!

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: październik/listopad 2019 roku.

czytaj więcej
Prawo w biznesie

NABÓR TRWA!

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: październik 2019

czytaj więcej
Prawo zamówień publicznych

Nabór trwa!

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: październik 2019 roku.

czytaj więcej
Resocjalizacja z socjoterapią

UWAGA!

NABÓR NA ROK AKADEMICKI 2020/2021- są jeszcze wolne miejsca !

ROZPOCZĘCIE ZAJĘĆ-  wrzesień 2020 r. 

Siedziba szkoły: ul.Jana Nowaka-Jeziorańskiego 53 (dotychczasowa ul. Mielczarskiego 51).Serdecznie zapraszamy

 

czytaj więcej
Socjoterapia

NABÓR TRWA na rok akademicki 2018/2019

ADRESACI: studia przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych kierunków: pedagogicznych, psychologicznych, socjologicznych, nauczycielskich. W uzasadnionych przypadkach mogą być także przyjmowani absolwenci innych kierunków studiów, jeżeli posiadają dodatkowe kwalifikacje pedagogiczne (studia podyplomowe, kursy kwalifikacyjne)

czytaj więcej
STUDIA PODYPLOMOWE w zakresie EKOLOGIA ŻYWIENIA

Studia adresowane są do absolwentów szkół wyższych (I-go i II-go stopnia), nauczycieli szkół średnich i gimnazjalnych, profesionalnych terapeutów (dietetyków, rehabilitantów, pielęgniarek) i innych osób zainteresowanych edukacją zdrowotną.

czytaj więcej
SZKOLNY DORADCA ZAWODOWY

NOWOŚĆ !!

UWAGA! NADAL TRWA NABÓR na rok akademicki 2020/2021   MOŻNA JUŻ SKAŁADAĆ DOKUMENTY NA ROK AKADEMICKI 2020/2021– rozpoczęcie zajęć po zrekrutowaniu  słuchaczy ADRESACI: studia podyplomowe przeznaczone są dla nauczycieli, psychologów, pedagogów szkolnych legitymujących się wykształceniem wyższym magisterskim lub licencjackim oraz dla absolwentów innych kierunków posiadających uprawnienia nauczycielskie lub pedagogiczne.

czytaj więcej
TERAPIA PEDAGOGICZNA z elementami innych terapii

Zdobędziesz wiedzę i umiejętności niezbędne do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem terapii pedagogicznej, muzykoterapii, biblioterapii, arteterapii i socjoterapii w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i resocjalizacyjnych przeznaczonych dla dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem placówek przeznaczonych dla dzieci i młodzieży pozbawionych opieki wartościowej rodziny własnej

 

czytaj więcej
Trener i Coach umiejętności interpersonalnych

NABÓR TRWA

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: październik 2019 roku

czytaj więcej
Trener i Coach umiejętności interpersonalnych

NABÓR TRWA

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: październik 2020 roku

czytaj więcej
Trener Umiejętności Społecznych (TUS)

NABÓR TRWA na kierunek: Trener Umiejętności Społecznych (TUS SST)

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: listopad 2019

czytaj więcej
Tyflopedagogika - nauczanie osób niewidomych i słabowidzących

UWAGA! NADAL TRWA NABÓR na rok akademicki 2018/2019 (rozpoczęcie zajęć do 30 września 2019 r.) ORAZ MOŻNA JUŻ SKAŁADAĆ DOKUMENTY NA ROK AKADEMICKI 2019/2020.Rozpoczęcie zajęć  po zrekrutowaniu 15 słuchaczy. Plan zajęć znajdzie się na stronie internetowej w zakładce plany zajęć- studia podyplomowe. Informacje szczegółowe i zapisy pod tel.413623018 lub osobiście w dziekanacie ŚSW ul. Mielczarskiego 51 od wtorku do soboty od godz. 9-15.

 

czytaj więcej
  1  

Pedagogika

Praca Socjalna

OSWIATA Studia Podyplomowe

BIZNES Studia Podyplomowe

ZDROWIE Studia Podyplomowe

Œwiętokrzyska Szkoła Wyższa, ul. Mielczarskiego 51, 25-709 | tel. 41 362 30 18 | e-mail: swietokrzyska.szkola.wyzsza@wp.pl

© SSW Kielce 2019 - Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie oraz rozpowszechnianie materiałów zawartych na niniejszej stronie jest zabronione!
code by: codeplex.pl - polityka bezpieczenstwa i cookies